Tag: ajit pawar

১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ’ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ’ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ খোল খাব বিদ্যালয়সমূহ৷ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে৷ ...

ajit pawar

মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ বিৰুদ্ধে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান, ১ হাজাৰ কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ

অসম লাইভ ২৪ঃ মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ বিৰুদ্ধে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান৷ ১ হাজাৰ কোটি টকা মূল্যৰ নামী-বেনামী সম্পত্তি জব্দ৷ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]