Tag: brownie

চৰ্চাত চিলীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পোহনীয়া কুকুৰ ‘ব্ৰাউনী’, দিয়ে ইণ্টাৰভিউ, ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে কৰে ‘লাইভ চ্যেট’

চৰ্চাত চিলীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পোহনীয়া কুকুৰ ‘ব্ৰাউনী’, দিয়ে ইণ্টাৰভিউ, ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে কৰে ‘লাইভ চ্যেট’

অসম লাইভ ২৪ঃ চৰ্চাত চিলীৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি গেব্ৰিয়েল ব’ৰিকৰ পোহনীয়া কুকুৰ ‘ব্ৰাউনী’৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত কম দিনৰ ভিতৰতে খুব জনপ্ৰিয় হৈ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]