Tag: dam

চীনেই নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰত ভাৰতৰো বৃহৎ নদীবান্ধ

চীনেই নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰত ভাৰতৰো বৃহৎ নদীবান্ধ

চীনেই নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰত ভাৰতৰো বৃহৎ নদীবান্ধ। ব্ৰহ্মপুত্ৰত চীনৰ বান্ধৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু ভাৰত। চীনৰ বান্ধৰ সমানে ভাৰততো ব্ৰহ্মপুত্ৰত বান্ধ। ৩০ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]