Tag: indo-pak border

৭৩ সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস : সীমান্তত মিঠাই আদান প্ৰদান বিএছএফ আৰু পাক সেনাৰ

৭৩ সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস : সীমান্তত মিঠাই আদান প্ৰদান বিএছএফ আৰু পাক সেনাৰ

বুধবাৰে ভাৰতৰ ৭৩ সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষ্যে ভাৰত-পাক সীমান্তত ভাৰতীয় সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী আৰু পাকিস্তান সেনা বাহিনীৰ জোৱানে পৰস্পৰৰ মাজত ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]