Tag: juva congress protest

মহানগৰীৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ তাণ্ডৱ : প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত পৰিল জঁপিয়াই আৰক্ষী

মহানগৰীৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ তাণ্ডৱ : প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত পৰিল জঁপিয়াই আৰক্ষী

বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ এবাৰ অসম আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল গুৱাহাটী মহানগৰী৷ মহানগৰীৰ মাজমিয়াৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখতে অসম আৰক্ষীয়ে চলালে তাণ্ডৱ৷ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]