Tag: molnupiravir

covid pill

কোভিড প্ৰতিৰোধক টেবলেট ‘মলনুপিৰাভিৰ’ক অনুমোদন, ব্ৰিটেইনত আৰম্ভ পৰীক্ষামূলক প্ৰয়োগ

অসম লাইভ ২৪ঃ শীঘ্ৰেই উপলব্ধ ক’ৰোনা প্ৰতিৰোধক টেবলেট৷ গতিকে এতিয়াৰেপৰা অধিক সহজ হ’ব মহামাৰী ক’ৰোনাৰ চিকিৎসা৷ কোভিড প্ৰতিৰোধক টেবলেট ‘মলনুপিৰাভিৰ’ক ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]