Tag: padma hazarika

মুছলমানক খেদি পতা গৰুখুটি প্ৰকল্প ফ্লপ! ৩০০ গিৰগাইৰ মাজৰ ৪০তকৈয়ো অধিক গিৰগাইৰ মৃত্যু

মুছলমানক খেদি পতা গৰুখুটি প্ৰকল্প ফ্লপ! ৩০০ গিৰগাইৰ মাজৰ ৪০তকৈয়ো অধিক গিৰগাইৰ মৃত্যু

অসম লাইভ২৪ঃ গৰুখুটিৰ গীৰ গাই মনত আছেনে? জুন, ২০২১। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ প্ৰায় এমাহ পিছতে দৰং জিলা ভ্ৰমণৰ সময়ত ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]