Tag: Ukraine killed Russian troops

তীব্ৰ প্ৰতিৰোধ ইউক্ৰেইনৰ : ৭ হাজাৰ ৰুছ সেনাক হত্যা ইউক্ৰেইন সেনাৰ!

তীব্ৰ প্ৰতিৰোধ ইউক্ৰেইনৰ : ৭ হাজাৰ ৰুছ সেনাক হত্যা ইউক্ৰেইন সেনাৰ!

ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণে ২২ টা দিনত প্ৰৱেশ কৰিছে৷ ৰাছিয়াই যিমান সহজে ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কীয়েভ দখল কৰাৰ কথা ভাবিছিল সেয়া বাস্তৱ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]