Tag: goalpara gosala

‘গৰুৰ বধ্যভূমি’ গোৱালপাৰাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ গোশালা

‘গৰুৰ বধ্যভূমি’ গোৱালপাৰাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ গোশালা

‘গৰুৰ বধ্যভূমি’ গোৱালপাৰাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ গোশালা। ‘ধ্যান ফাউণ্ডেচন’ৰ গো-সুৰক্ষা নে গো-বধ? ‘ধ্যান ফাউণ্ডেচন’ৰ অবাঞ্ছিত ৰূপ। কেউদিশে সৃষ্টি কদৰ্যময় পৰিৱেশ।

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]