Tag: kidnaped

ৰাজ্যত অব্যাহত শিশু অপহৰণৰ ঘটনা

ৰাজ্যত অব্যাহত শিশু অপহৰণৰ ঘটনা

ৰাজ্যত অব্যাহত শিশু অপহৰণৰ ঘটনা। চন্দ্ৰপুৰৰ পাছত জাগীৰোডত শিশু অপহৰণ। এসপ্তাহত ৩টাকৈ অপহৰণ জাগীৰোডত। টিউচনৰ পৰা ওভতাৰ সময়ত অপহৰকাৰীৰ টাৰ্গেট ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]