Tag: microfinance

মাইক্ৰ’ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ নামত প্ৰতাৰণা

মাইক্ৰ’ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ নামত প্ৰতাৰণা

মাইক্ৰ’ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ নামত প্ৰতাৰণা। চৰকাৰৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতাৰণা অভিৱৰ্তন। সদৌ অসম প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ এই প্ৰতাৰণা অভিৱৰ্তন।

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]