Tag: suicide note

‘কেৱল মাতৃগৰ্ভত আৰু কবৰতহে সুৰক্ষিত নাৰী’, ছুইচাইড নোটত ব্যক্ত এগৰাকী নাৰীৰ অকথিত ব্যথা

‘কেৱল মাতৃগৰ্ভত আৰু কবৰতহে সুৰক্ষিত নাৰী’, ছুইচাইড নোটত ব্যক্ত এগৰাকী নাৰীৰ অকথিত ব্যথা

অসম লাইভ ২৪ঃ বৰ্তমান সময়ত নাৰী কেৱল মাতৃগৰ্ভ আৰু কবৰতে সুৰক্ষিত৷ অপ্ৰিয় হ’লেও এই কথাই সত্য আৰু অতি প্ৰাসংগিক৷ আত্মহত্যাৰ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]