Tag: tinsukia oil

পুনৰ OILৰ প্ৰৱঞ্চনা থলুৱাক, তিনিচুকীয়াত ‘সিন্ধু’ৰ লুণ্ঠন-প্ৰৱঞ্চনা

পুনৰ OILৰ প্ৰৱঞ্চনা থলুৱাক, তিনিচুকীয়াত ‘সিন্ধু’ৰ লুণ্ঠন-প্ৰৱঞ্চনা

তিনিচুকীয়াত ‘সিন্ধু’ৰ লুণ্ঠন-প্ৰৱঞ্চনা। ব্যক্তিগত তৈলখনন প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰৱঞ্চনা থলুৱা অস্থায়ী কৰ্মচাৰীক। oilৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰৱঞ্চনাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ।

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]