Tag: Union Home Minister

অসমসহ নাগালেণ্ড, মণিপুৰৰ পৰা AFPSA প্ৰত্যাহাৰ আৰম্ভ কেন্দ্ৰৰ

অসমসহ নাগালেণ্ড, মণিপুৰৰ পৰা AFPSA প্ৰত্যাহাৰ আৰম্ভ কেন্দ্ৰৰ

কেন্দ্ৰই ১৯৫৮ চনত উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ মোকাবিলা কৰিবলৈ সেনাক অতিৰিক্ত ক্ষমতা প্ৰদান কৰিবলৈ সেনা বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন(AFSPA) প্ৰণয়ন ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
44,696,338
Deaths
530,806
Recovered
44,159,182
Active
6,350
Last updated: March 21, 2023 - 12:06 am (+05:30)