Tag: Union Home Minister

অসমসহ নাগালেণ্ড, মণিপুৰৰ পৰা AFPSA প্ৰত্যাহাৰ আৰম্ভ কেন্দ্ৰৰ

অসমসহ নাগালেণ্ড, মণিপুৰৰ পৰা AFPSA প্ৰত্যাহাৰ আৰম্ভ কেন্দ্ৰৰ

কেন্দ্ৰই ১৯৫৮ চনত উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ মোকাবিলা কৰিবলৈ সেনাক অতিৰিক্ত ক্ষমতা প্ৰদান কৰিবলৈ সেনা বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন(AFSPA) প্ৰণয়ন ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]