Tag: congress govt

সূতা কম্বলৰ নহয়, নগদ ধনৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ

সূতা কম্বলৰ নহয়, নগদ ধনৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগ। পিছে ব্যতিক্ৰম নহয় বিজেপি চৰকাৰো। এসময়ত তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]