Tag: conjoined twins get job

এটি ১৯ বছৰীয়া সপোন পূৰণ দুগৰাকী যমজ ভাতৃৰ, চৰ্চাত পঞ্জাব চৰকাৰ৷ পঞ্জাব চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত সুখী প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি

এটি ১৯ বছৰীয়া সপোন পূৰণ দুগৰাকী যমজ ভাতৃৰ, চৰ্চাত পঞ্জাব চৰকাৰ৷ পঞ্জাব চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত সুখী প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি

অসম লাইভ ২৪ঃ দুই ভাতৃৰ এটি ১৯ বছৰীয়া সপোন পূৰণ৷ এটা শৰীৰৰে দুগৰাকী যমজ ভাতৃ৷ একেটা চাকৰিত নিযুক্ত দুয়োগৰাকী ভাতৃ৷ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]