Tag: gas pipelines

নামৰূপবাসীৰ বাবে সুখবৰ; পাইপ গেছৰ সংযোগ লাভ কৰিব ১৮ হাজাৰ লোকে

নামৰূপবাসীৰ বাবে সুখবৰ; পাইপ গেছৰ সংযোগ লাভ কৰিব ১৮ হাজাৰ লোকে

নামৰূপবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ।এতিয়াৰ পৰা আৰু ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বাবে শাৰী পাতিব নালাগে নামৰূপৰ জনতাই।  চলিত মাহৰ পৰাই নামৰূপবাসীয়ে লাভ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]