Tag: ihu new varient of covid 19

ihu

আতংকৰ যেন অন্ত নাই! ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি আকৌ সন্মুখত নতুন আতংক ‘IHU’

অসম লাইভ ২৪ঃ একৈশ শতিকাৰ প্ৰাক মধ্যভাগ সঁচাকৈ কালিকা লগা। যেন কাৰোবাৰ অভিশাপত দগ্ধ একৈশ শতিকা। বিপদৰ অন্ত নাই বিশ্ববাসীৰ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]