Tag: Indo-China boarder

এইবাৰ চীনা সৈন্যৰ নহয়, লাডাখৰ পাৱাৰ গ্ৰীডত চীনা চাইবাৰ আক্ৰমণ!

এইবাৰ চীনা সৈন্যৰ নহয়, লাডাখৰ পাৱাৰ গ্ৰীডত চীনা চাইবাৰ আক্ৰমণ!

চীনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা চাইবাৰ আক্ৰমণকাৰীয়ে ভাৰত আৰু চীন সীমান্তৰ লাডাখনৰ ভাৰতৰ পাৱাৰ গ্ৰীডত চাইবাৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে৷ বুধবাৰে এক ব্যক্তিগত ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]