Tag: Karnataka Congress

কংগ্ৰেছৰ খাকী কাপোৰ জ্বলোৱাৰ বিৰুদ্ধে RSSৰ ‘চাদ্দী’ অভিযান! কি এই চাদ্দী অভিযান?

কংগ্ৰেছৰ খাকী কাপোৰ জ্বলোৱাৰ বিৰুদ্ধে RSSৰ ‘চাদ্দী’ অভিযান! কি এই চাদ্দী অভিযান?

কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছে আৰএছএছৰ খাকী কাপোৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতে আৰএছএছ-এ এক অভিনৱ প্ৰতি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে৷ যিয়ে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]