Tag: Kim Yo Jong

এইবাৰ এছিয়াত যুদ্ধৰ দামামা! পৰমাণু অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰিব উত্তৰ কোৰিয়াই!

এইবাৰ এছিয়াত যুদ্ধৰ দামামা! পৰমাণু অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰিব উত্তৰ কোৰিয়াই!

ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে এইবাৰ এছিয়াত বাজিব পাৰে যুদ্ধৰ দামামা! এছিয়াৰ দুই চিৰ বৈৰী ৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ কোৰিয়াই দক্ষিণ কোৰিয়াক এই ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]