Tag: majuli-jorhat bridge

মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ খুঁটা নিৰ্মাণতে বিসংগতি : কাম বন্ধ কৰোৱালে স্থানীয় লোকে!

মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ খুঁটা নিৰ্মাণতে বিসংগতি : কাম বন্ধ কৰোৱালে স্থানীয় লোকে!

মাজুলীৰপৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈঃ নিৰ্মীয়মান মাজুলী দলঙৰ প্ৰাৰম্ভণিতে লাগিছে কেণা৷ স্থানীয় ৰাইজ, জাতীয় সংগঠন, মাজুলীয়ানে ৰাজ্যৰ বহুচৰ্চিত নিমাতি-মাজুলী সংযোগী দলঙখনৰ নিৰ্মাণ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]