Tag: Muslim in Assam

‘অসমত ৩৫% লৈ বৃদ্ধি মুছলমান; এতিয়াৰ পৰা সংখ্যালঘু নহয় মুছলমান’, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা

‘অসমত ৩৫% লৈ বৃদ্ধি মুছলমান; এতিয়াৰ পৰা সংখ্যালঘু নহয় মুছলমান’, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা

এতিয়া অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ ৩৫ শতাংশলৈ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে৷ তেওঁলোক এতিয়াৰে পৰা অসমৰ সংখ্যালঘু নহয়৷ আনকি তেওঁলোক এতিয়াৰে পৰা ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]