Tag: NATO

ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ : আমেৰিকা আৰু NATOৰ বলিৰ পঠা হ’ল নেকি ইউক্ৰেইন?

ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ : আমেৰিকা আৰু NATOৰ বলিৰ পঠা হ’ল নেকি ইউক্ৰেইন?

আজি দ্বিতীয় দিনাও ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত শ শ লোকৰ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
43,134,332
Deaths
524,348
Recovered
42,594,801
Active
15,183
Last updated: May 21, 2022 - 8:36 pm (+05:30)