Tag: russia ukraine awr update

চাই থকাৰ বাহিৰে ইউক্ৰেইন সেনাৰ হাতত কৰিব পৰা একোৱেই নাছিল। প্ৰথমবাৰ ৰাছিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিলে এই অস্ত্ৰ

চাই থকাৰ বাহিৰে ইউক্ৰেইন সেনাৰ হাতত কৰিব পৰা একোৱেই নাছিল। প্ৰথমবাৰ ৰাছিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিলে এই অস্ত্ৰ

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেন যুদ্ধৰ আজি ২৫ নম্বৰ দিন। আজিৰ দিনটো লৈকে ৰাছিয়াই অব্যাহত ৰাখিছে ইউক্ৰেইনত ধ্বংসযজ্ঞ। শেহতীয়া পৰ্যায়ত ইউক্ৰেইনৰ ফালৰ পৰা পুনৰ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
44,707,525
Deaths
530,841
Recovered
44,165,703
Active
10,981
Last updated: March 29, 2023 - 3:06 am (+05:30)