Tag: Ukraine regains Derhachi Kharkiv

ৰাছিয়াৰ বৃহৎ মুখথেকেচা! খাৰকিভসহ অন্য এক হেৰুওৱা চহৰ উদ্ধাৰ ইউক্ৰেইন সেনাৰ

ৰাছিয়াৰ বৃহৎ মুখথেকেচা! খাৰকিভসহ অন্য এক হেৰুওৱা চহৰ উদ্ধাৰ ইউক্ৰেইন সেনাৰ

ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণে আজি এটা পষেকত ভৰি দিছে৷ পোন্ধৰটা দিনত ৰাছিয়াই নিৰন্তৰ আক্ৰমণ কৰি ইউক্ৰেইনৰ কে’বাখনো প্ৰধান চহৰ দখল কৰিছে৷ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]