Tag: war protest

পুটিনৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ কৰা ৰাছিয়ান সেনালৈ যৌন সংগমৰ সুযোগ!

পুটিনৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ কৰা ৰাছিয়ান সেনালৈ যৌন সংগমৰ সুযোগ!

ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী৷ খোদ ৰাছিয়াতেই তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাছিয়াৰ যুদ্ধবাজ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন৷ ৰাছিয়াৰ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
44,693,506
Deaths
530,795
Recovered
44,157,685
Active
5,026
Last updated: March 18, 2023 - 5:21 am (+05:30)