Tag: 7th pay

কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ! বৃদ্ধি হ’ব মৰগীয়া ভাট্টা! বাকী থকা মৰগীয়া ভাট্টা কেতিয়া পাব কৰ্মচাৰীয়ে?

কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ! বৃদ্ধি হ’ব মৰগীয়া ভাট্টা! বাকী থকা মৰগীয়া ভাট্টা কেতিয়া পাব কৰ্মচাৰীয়ে?

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে আকৌ এবাৰ লাভ কৰিব পাৰে ভাল খবৰ। মৰগীয়া ভাট্টা বৃদ্ধিৰ লগে লগে চৰকাৰে ১৮ মাহৰ বাকী থকা ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]