Tag: Best Assamese Mews C

ইউক্ৰেইনত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি : আক্ৰমণত ছাৰখাৰ ইউৰোপৰ সৰ্ববৃহৎ পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্প

ইউক্ৰেইনত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি : আক্ৰমণত ছাৰখাৰ ইউৰোপৰ সৰ্ববৃহৎ পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্প

ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত ক্ৰমশঃ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইন৷ ইতিমধ্যে ৰাছিয়ান বাহিনীৰ আক্ৰমণে নৱম দিনত প্ৰৱেশ কৰাৰ দিনাই জ্বলি ছাৰখাৰ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]