Tag: black market

অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰত বিক্ৰী হৈছে কৃষিৰ সাৰৰ ক’লা বজাৰ

অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰত বিক্ৰী হৈছে কৃষিৰ সাৰৰ ক’লা বজাৰ

অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰত বিক্ৰী হৈছে কৃষিৰ সাৰৰ ক’লা বজাৰ। শালিধানৰ খেতিৰ ভৰ সময়ত সাৰৰ বাবে হাহাকাৰ। চৰকাৰী মূল্যতো বন্ধ সাৰৰ যোগান।

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]