Tag: India imports crude oil from russia

ৰাছিয়াৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ সুফল; ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা ৰেহাই মূল্যত লাভ কৰিছে খাৰুৱা তেল!

ৰাছিয়াৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ সুফল; ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা ৰেহাই মূল্যত লাভ কৰিছে খাৰুৱা তেল!

ৰাছিয়াৰে বন্ধুত্ব সুফল লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতে৷ ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণক মুক্তকণ্ঠেৰে বিৰোধ নকৰি ভাৰতে নিৰপেক্ষ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে৷ এতিয়া ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]