Tag: lpg cylinder

আহি আছে ভাল খবৰ! পুনৰ আৰম্ভ ৰন্ধন গেছৰ ৰাজসাহায্য!

আহি আছে ভাল খবৰ! পুনৰ আৰম্ভ ৰন্ধন গেছৰ ৰাজসাহায্য!

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ গ্ৰাহকক এক বিশেষ উপহাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে৷ চৰকাৰে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ ৰাজসাহায্য পুনৰ প্ৰদান ...

জনতাৰ মূৰত আকৌ মাধমাৰ মোদী চৰকাৰ! বৃদ্ধি পালে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ মূল্য

জনতাৰ মূৰত আকৌ মাধমাৰ মোদী চৰকাৰ! বৃদ্ধি পালে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ মূল্য

দেশৰ জনতাৰ মূৰত আকৌ মাধমাৰ শোধাই ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে৷ বুধবাৰে অৰ্থাৎ আজি দিনটোৰ পৰা ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
0
Deaths
0
Recovered
0
Active
0
Last updated: February 2, 2023 - 6:08 am (+05:30)