Tag: NHPC

HYDRO ELECTRIC PROJECT

ৰাজ্যৰ বাবে আন এক ভয়াৱহ খবৰ৷ পুনৰ ১০২টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপনৰ পূৰ্ব প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ

অসম লাইভ ২৪ঃ ৰাজ্যৰ বাবে আন এক ভয়াৱহ খবৰ৷ অৰুণাচলত পুনৰ ১০২টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপনৰ পূৰ্ব প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ৷ ইতিমধ্যে ৰঙানদী ...

NHPCৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ AJYCP, ১৬ ছেপ্টেম্বৰত সৰ্বাত্মক বন্ধৰ আহ্বান

NHPCৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ AJYCP, ১৬ ছেপ্টেম্বৰত সৰ্বাত্মক বন্ধৰ আহ্বান

অসম লাইভ ২৪ঃ NHPCৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ বিভিন্ন দল-সংগঠন৷ নামনি সোৱনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ৷ ...

Page 1 of 2 1 2

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]