Tag: rafale

ভাৰতীয় বায়ুসেনাত ৰাফেলৰ আনুষ্ঠানিক অন্তৰ্ভুক্তি

ভাৰতীয় বায়ুসেনাত ৰাফেলৰ আনুষ্ঠানিক অন্তৰ্ভুক্তি

চীন-পাকিস্তানৰ হৃদস্পন্দন বৃদ্ধিৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাত ৰাফেলৰ আনুষ্ঠানিক অন্তৰ্ভুক্তি। ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী ফ্ৰান্স-ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী।

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]