Tag: russia ceasefire

ৰাজধানী কীয়েভসহ চাৰি চহৰত যুদ্ধবিৰতি ৰাছিয়াৰ; নাটক আখ্যা ইউক্ৰকেইনৰ

ৰাজধানী কীয়েভসহ চাৰি চহৰত যুদ্ধবিৰতি ৰাছিয়াৰ; নাটক আখ্যা ইউক্ৰকেইনৰ

সোমবাৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ ১২ দিনত ভৰি দিলে৷ এই ১২ টা দিনত ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ পৰা পোৱা প্ৰৱল প্ৰতিৰোধৰ বাবে এতিয়াও ...

উদ্ধাৰ অভিযান বন্ধ, ৰুছ সেনাৰ গোলাবৰ্ষণ : যুদ্ধবিৰতি উলংঘা ৰাছিয়াৰ!

উদ্ধাৰ অভিযান বন্ধ, ৰুছ সেনাৰ গোলাবৰ্ষণ : যুদ্ধবিৰতি উলংঘা ৰাছিয়াৰ!

শনিবাৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ দুই চহৰত সাময়িক যুদ্ধবিৰতিৰ ঘোষণা কৰিছিল৷ মাৰিয়’পুল আৰু ভ’লন’ভাখাৰত অসামৰিক লোকক উদ্ধাৰৰ আৰু দেশ ত্যাগৰ বাবে মানৱীয়তাৰ ...

সমগ্ৰ ইউক্ৰেইনতে নহয়, মাত্ৰ দুখন চহৰতে কিয় ৰাছিয়াৰ এই সাময়িক যুদ্ধবিৰতি?

সমগ্ৰ ইউক্ৰেইনতে নহয়, মাত্ৰ দুখন চহৰতে কিয় ৰাছিয়াৰ এই সাময়িক যুদ্ধবিৰতি?

ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ সৈতে সাময়িক যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ খবৰে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ লগতে ইউক্ৰেইনৰ বাবে বৃহৎ সকাহ লৈ অহা বুলি ভবা হৈছিল৷ ...

বৃহৎ স্বস্তি ইউক্ৰেইনৰ লগতে বিশ্ববাসীৰ : ৰাছিয়াই ঘোষণা কৰিলে যুদ্ধ বিৰতি

বৃহৎ স্বস্তি ইউক্ৰেইনৰ লগতে বিশ্ববাসীৰ : ৰাছিয়াই ঘোষণা কৰিলে যুদ্ধ বিৰতি

ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ দশমটো দিনত ইউক্ৰেইনৰ লগতে বিশ্ববাসীৰ আহিছে সকাহজনক বৃহৎ সুখবৰ৷ আক্ৰমণকাৰী ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে সাময়িক যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]