Tag: Ukraine MP Girlfriend killed

ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত ইউক্ৰেইনৰ যুৱ সাংসদৰ সাংবাদিক প্ৰেমিকা

ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত ইউক্ৰেইনৰ যুৱ সাংসদৰ সাংবাদিক প্ৰেমিকা

ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ যুৱ সাংসদ ছভিয়াটছ্লাভ য়ুৰাছ(২৬)ৰ প্ৰেমিকা৷ যোৱা ১৬ মাৰ্চত ৰাছিয়ান সেনাই কৰা আক্ৰমণত নিহত হৈছে যুৱ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]