Tag: Ukraine MP Girlfriend killed

ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত ইউক্ৰেইনৰ যুৱ সাংসদৰ সাংবাদিক প্ৰেমিকা

ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত ইউক্ৰেইনৰ যুৱ সাংসদৰ সাংবাদিক প্ৰেমিকা

ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ যুৱ সাংসদ ছভিয়াটছ্লাভ য়ুৰাছ(২৬)ৰ প্ৰেমিকা৷ যোৱা ১৬ মাৰ্চত ৰাছিয়ান সেনাই কৰা আক্ৰমণত নিহত হৈছে যুৱ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
44,699,418
Deaths
530,816
Recovered
44,160,997
Active
7,605
Last updated: March 24, 2023 - 6:51 am (+05:30)