Tag: Ukraine President

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ জনতাৰ হাহাকাৰ! পত্নীৰে উষ্ণ অলিংগনৰ ফ’টোশ্বুট ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ জনতাৰ হাহাকাৰ! পত্নীৰে উষ্ণ অলিংগনৰ ফ’টোশ্বুট ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ

ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে সমুখ সমৰত নিজ দেশৰ সেনা বাহিনীক নেতৃত্ব দিয়া বুলি সমগ্ৰ ...

প্ৰাণৰ মমতাত যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ কৰি বিদেশলৈ পলায়ন ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি!

প্ৰাণৰ মমতাত যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ কৰি বিদেশলৈ পলায়ন ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি!

ৰুছ সেনাই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণে আজি নৱমটো দিন প্ৰায় অতিক্ৰম কৰিছে৷ ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কীয়েভ দখলৰ বাবেও সাজু হৈছে ৰুছ বাহিনী৷ ঠিক ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]