Tag: astc

যান-বাহনৰ অনাদায় কৰ আদায়ৰ অন্তিম দিন ৩১ ডিচেম্বৰ, আজিৰেপৰা পৰিবহন বিভাগৰ বিশেষ অভিযান

যান-বাহনৰ অনাদায় কৰ আদায়ৰ অন্তিম দিন ৩১ ডিচেম্বৰ, আজিৰেপৰা পৰিবহন বিভাগৰ বিশেষ অভিযান

অসম লাইভ ২৪ঃ আজিৰে পৰা অনাদায় যান-বাহন কৰৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহন বিভাগৰ বিশেষ অভিযান৷ পৰিবহন বিভাগক যাৱতীয় কৰ আদায় নিদিয়াকৈ অবৈধভাৱে ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
0
Deaths
0
Recovered
0
Active
0
Last updated: January 26, 2023 - 3:51 pm (+05:30)