Tag: brad pitt

হলিউদৰ অভিনেত্ৰী এঞ্জেলিনা জ’লীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন স্বামী পিটৰ

হলিউদৰ অভিনেত্ৰী এঞ্জেলিনা জ’লীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন স্বামী পিটৰ

হলিউদৰ অভিনেতা ব্ৰেড পিটে তেওঁৰ প্ৰাক্তন পত্নী তথা অভিনেত্ৰী এঞ্জেলিনা জ’লীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে এঞ্জেলিনাই তেওঁৰ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]