Tag: delhi govt

কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ দেশৰ ভিতৰতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ অভিনৱ পদক্ষেপ

কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ দেশৰ ভিতৰতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ অভিনৱ পদক্ষেপ

দিল্লীৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ অভিনৱ পদক্ষেপ। উন্নয়নৰ বাবে গছ কটাৰ পৰিৱৰ্তে সংৰোপণ। প্ৰদূষণ মুক্তিৰ বাবে স্মগ টাৱাৰ।

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
37,901,241
Deaths
487,226
Recovered
35,583,039
Active
1,830,976
Last updated: January 19, 2022 - 10:33 am (+05:30)