Tag: delhi govt

সুৰাপায়ীৰ বাবে সুখবৰ! গ্ৰাহকলৈ বজাৰ মূল্যতকৈ ২৫ শতাংশ ৰেহাই

সুৰাপায়ীৰ বাবে সুখবৰ! গ্ৰাহকলৈ বজাৰ মূল্যতকৈ ২৫ শতাংশ ৰেহাই

পুনৰ এক সুখবৰ কঢি়য়াই আনিছে সুৰাপায়ীসকললৈ এখন চৰকাৰৰ আৱকাৰী বভাগে৷ বিভাগে ব্যক্তিগত সুৰা বিক্ৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সুৰাত বজাৰৰ মূল্যতকৈ ২৫ ...

কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ দেশৰ ভিতৰতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ অভিনৱ পদক্ষেপ

কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ দেশৰ ভিতৰতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ অভিনৱ পদক্ষেপ

দিল্লীৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ অভিনৱ পদক্ষেপ। উন্নয়নৰ বাবে গছ কটাৰ পৰিৱৰ্তে সংৰোপণ। প্ৰদূষণ মুক্তিৰ বাবে স্মগ টাৱাৰ।

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
0
Deaths
0
Recovered
0
Active
0
Last updated: December 9, 2022 - 8:30 am (+05:30)