Tag: miscreants kill couple

murder

শোৱাপাটিতে বৃদ্ধ দম্পত্তিক নৃশংসভাৱে হত্যা, মহানগৰীৰ ছাৰ্ভেত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড

অসম লাইভ ২৪ঃ মহানগৰীৰ ছার্ভেত সংঘটিত হয় এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড৷ শোৱাপাটিতে বৃদ্ধ দম্পতীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে দুর্বৃত্তই৷ ছাৰ্ভেৰ চন্দন নগৰৰ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]