Tag: nostradamus prediction

৫শ বছৰ পূৰ্বৰ নাষ্ট্ৰাডাম’ছৰ ভৱিষ্যদ্বাণী : ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত পেলাব পৰমাণু বোমা! কোন এই নাষ্ট্ৰাডাম’ছ?

৫শ বছৰ পূৰ্বৰ নাষ্ট্ৰাডাম’ছৰ ভৱিষ্যদ্বাণী : ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত পেলাব পৰমাণু বোমা! কোন এই নাষ্ট্ৰাডাম’ছ?

ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণে শনিবাৰে দশম দিনত প্ৰৱেশ কৰিছে৷ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইন৷ এই যুদ্ধৰ বিষয়ে আজিৰ পৰা ৫০০ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]