Tag: riya chakravarthi

অসম লাইভ ২৪ঃ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত ৰিয়া চক্ৰৱর্তীৰ জামিনৰ আবেদন শুকুৰবাৰে খাৰিজ কৰে মুম্বাইৰ বিশেষ আদালতে। ৰিয়াৰ ...

প্ৰকৃততে সুশান্ত মানসিক অৱসাদগ্ৰস্ত আছিলনে?

প্ৰকৃততে সুশান্ত মানসিক অৱসাদগ্ৰস্ত আছিলনে?

অসম লাইভ ২৪ঃ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰহস্যৰ তদন্তৰ নতুন মোৰ। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ শাৰীৰিক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। প্ৰয়াত ...

কেনেকৈ সুশান্তৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা উলিয়াইছিল ৰিয়াই?

কেনেকৈ সুশান্তৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা উলিয়াইছিল ৰিয়াই?

অসম লাইভ ২৪ঃ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যু সন্দর্ভত প্ৰথমৰ পৰাই সন্দেহৰ আৱর্তত আছিল বান্ধৱী ৰিয়া চক্ৰৱর্তী। বিগত মাহত ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ...

সুশান্তৰ ৯ কোটিৰ ডিপ’জিট আৰু ৰিয়া

সুশান্তৰ ৯ কোটিৰ ডিপ’জিট আৰু ৰিয়া

অসম লাইভ ২৪ঃ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত প্ৰেয়সী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক মাৰাথন জেৰা চলাইছে এনফ’ৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে। প্ৰতিদিনেই পোহৰলৈ আহিছে অবাক ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
38,218,773
Deaths
487,719
Recovered
35,807,029
Active
1,924,025
Last updated: January 20, 2022 - 9:33 am (+05:30)