Tag: Russia Ukraine inva

প্ৰাণৰ মমতাত যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ কৰি বিদেশলৈ পলায়ন ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি!

প্ৰাণৰ মমতাত যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ কৰি বিদেশলৈ পলায়ন ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি!

ৰুছ সেনাই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণে আজি নৱমটো দিন প্ৰায় অতিক্ৰম কৰিছে৷ ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কীয়েভ দখলৰ বাবেও সাজু হৈছে ৰুছ বাহিনী৷ ঠিক ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
0
Deaths
0
Recovered
0
Active
0
Last updated: July 3, 2022 - 11:00 pm (+05:30)