Tag: svhools reopen

১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ’ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ’ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ খোল খাব বিদ্যালয়সমূহ৷ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে৷ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]