Tag: kamakhya

‘মন্দিৰত ৰাজনীতিৰ কথা নকওঁ’ : প্ৰিয়ংকা গান্ধী

‘মন্দিৰত ৰাজনীতিৰ কথা নকওঁ’ : প্ৰিয়ংকা গান্ধী

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত প্ৰিয়ংকা গান্ধী। মা কামাখ্যাৰ আশীর্বাদ লয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। ‘মন্দিৰত ৰাজনীতিৰ কথা নকওঁ’ বুলি মন্তব্য। অসমৰ মংগল কামনা ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
43,127,199
Deaths
524,293
Recovered
42,587,259
Active
15,647
Last updated: May 18, 2022 - 8:51 pm (+05:30)