Tag: kamakhya

‘মন্দিৰত ৰাজনীতিৰ কথা নকওঁ’ : প্ৰিয়ংকা গান্ধী

‘মন্দিৰত ৰাজনীতিৰ কথা নকওঁ’ : প্ৰিয়ংকা গান্ধী

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত প্ৰিয়ংকা গান্ধী। মা কামাখ্যাৰ আশীর্বাদ লয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। ‘মন্দিৰত ৰাজনীতিৰ কথা নকওঁ’ বুলি মন্তব্য। অসমৰ মংগল কামনা ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]