Tag: misappropriation of govt fund

বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ শ্বেৰমান আলী,  ৫ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ শ্বেৰমান আলী,  ৫ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

অসম লাইভ ২৪ঃ শ্বেৰমান আলীৰ জেপত বিধায়ক পুঁজিৰ ধন৷ বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

ভাৰত

Confirmed
0
Deaths
0
Recovered
0
Active
0
Last updated: February 8, 2023 - 4:47 pm (+05:30)