Tag: north guwahati

শুভাৰম্ভৰ দুদিনৰ পাছতেই কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিল ৰোপৱে’ সেৱাত

শুভাৰম্ভৰ দুদিনৰ পাছতেই কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিল ৰোপৱে’ সেৱাত

গুৱাহাটী মহানগৰ-উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ যাতায়তৰ অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ ৫৬ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হোৱা ৰোপৱে'ৰ বন্ধ হোৱাৰ পাছতেই যাত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]