Tag: omicron threat

অমিক্ৰণ সংক্ৰমণৰ বৰ্ধিত হাৰত উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক আহ্বান

অমিক্ৰণ সংক্ৰমণৰ বৰ্ধিত হাৰত উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক আহ্বান

অসম লাইভ ২৪ঃ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰণ সংক্ৰমণৰ ঘটনা৷ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, সম্প্ৰতি ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]