Tag: sukesh chandra sekhar

বলিউদৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী জেকলিন-সুকেশৰ প্ৰেমৰ নতুন তথ্য ফাদিল!

বলিউদৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী জেকলিন-সুকেশৰ প্ৰেমৰ নতুন তথ্য ফাদিল!

২০০ কোটি টকাৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰত EDএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে’ললৈ নিক্ষেপ কৰা সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰ আৰু বলিউদৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী জেকলিন ফাণাৰ্ণ্ডেজৰ প্ৰেমৰ ...

কেৱল জেকলিনেই নহয়, বলিউদৰ বহু অভিনেত্ৰীলৈ মূল্যৱান গিফ্ট মহাপ্ৰৱঞ্চক চন্দ্ৰশেখৰৰ!

কেৱল জেকলিনেই নহয়, বলিউদৰ বহু অভিনেত্ৰীলৈ মূল্যৱান গিফ্ট মহাপ্ৰৱঞ্চক চন্দ্ৰশেখৰৰ!

২০০ কোটি টকা প্ৰৱঞ্চৱনাৰ গোচৰত EDএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহাপ্ৰৱঞ্চক সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰৰ সম্পৰ্কে আৰু ন ন তথ্য উন্মোচন হৈছে৷   মহাপ্ৰৱঞ্চক ...

মানিলণ্ডাৰিং গোচৰৰ নতুন বিতৰ্কত অভিনেত্ৰী জ্যেকলিন, তিহাৰ জেলৰ কয়দী সুকেশ চন্দ্ৰ শেখৰৰ সৈতে গোপন ফটো ভাইৰেল

মানিলণ্ডাৰিং গোচৰৰ নতুন বিতৰ্কত অভিনেত্ৰী জ্যেকলিন, তিহাৰ জেলৰ কয়দী সুকেশ চন্দ্ৰ শেখৰৰ সৈতে গোপন ফটো ভাইৰেল

অসম লাইভ ২৪ঃ মানিলণ্ডাৰিং গোচৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ সমস্যাত পৰিব পাৰে অভিযুক্ত অভিনেত্ৰী জ্যেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজ৷ একেটা গোচৰতে দোষী সাব্যস্ত হৈ সম্প্ৰতি ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]